Regulamin

Regulamin Zażarcie – catering dietetyczny

1. USŁUGA
1.1. Właścicielem Zażarcie – Catering Dietetyczny oraz serwisu www.zazarcie.pl jest firma Zażarcie Agata Starzecka z siedzibą przy ul. Parkowej 7, 83-110 Gniszewo, zwana w dalszej części Regulaminu Usługodawcą.
1.2. Usługodawca w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie pod uzgodniony wcześniej adres zestawów posiłków w różnych wariantach określonych w cennikach dostępnych na stronie www.zazarcie.pl/cennik. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową.
1.3. Posiłki spakowane w czarne pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, natomiast nie nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną. Przezroczyste pojemniki nie nadają się do podgrzewania ani w kuchenkach mikrofalowych ani w piecach.


2. ZAMÓWIENIE
2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2.2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.zazarcie.pl lub poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem telefonu 574 666 682. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza Usługodawca skontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
2.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego wariantu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2.4. W trakcie składania zamówienia zamawiający jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedni dobór programu. Ponadto zamawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania Usługodawcy o wszelkich kwestiach mogących mieć wpływ na dobór diety. W szczególności dotyczy to:
a) chorób istniejących oraz przebytych;
b) nadciśnienia tętniczego;
c) cukrzycy;
d) nietolerancji laktozy;
e) zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie;
f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią;
g) alergii.

2.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 2.4.
2.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z:
a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy;
b) zaburzeniami hormonalnymi;
c) cukrzycą typu 1 lub 2;
d) nietolerancją pokarmową;
e) alergiami;
f) zaburzeniami metabolicznymi;
g) insulinoopornościa;
h) nadciśnieniem tętniczym.
2.7. Posiłki należy przechowywać w warunkach chłodniczych i należy spożyć je do 48 h od momentu dostawy.
2.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za złe przechowywanie posiłków przez Klienta.
2.9. Zamawiającym usługę może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

3. PŁATNOŚĆ
3.1. Opłata za program następuje tylko i wyłącznie przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 65 1020 5558 0000 8002 3077 1061 prowadzony przez PKO Bank Polski Departament Rozliczeń - Bankowość Elektroniczna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Nie przyjmujemy płatności w gotówce.
3.2. W przypadku braku płatności za zamówiony wariant, Usługodawca nie zrealizuje zamówienia.
3.3. Korzystanie z usług jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.zazarcie.pl
3.4. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy cateringTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub dołączona do pierwszego dostarczanego zestawu.

4. DOSTAWA
4.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od niedzieli do piątku w godzinach 16.00-24.00. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.
4.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem przed dokonaniem płatności.
4.3. Klient ma możliwość zmiany adresu jednak nie później niż do godziny 16:00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu 574 666 682.
4.4. Zmiany zgłoszone po upływie terminu określonego w pkt. 4.3. nie zostaną zrealizowane.
4.5. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.
4.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku Klient nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

5. ZMIANY PROGRAMU, REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU DOSTAWY
5.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
5.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności oraz rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Usługodawcę najpóźniej 3 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany.
5.3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z programu podczas jego trwania, Usługodawca rozliczy każdy dzień zgodnie z cennikiem dla danego okresu.
5.4. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres cateringTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu 574 666 682 nie później niż 3 dni robocze przed dostawą. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenia Zamówienia.
5.5. Jeżeli klient skorzystał z promocji to w wypadku rezygnacji z diety zwrócona zostanie mu reszta niewykorzystanej kwoty obliczona od cennika standardowego nieobjętego upustem.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
6.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych przez firmę Zażarcie Agata Starzecka z siedzibą przy ul. Parkowej 7, 83-110 Gniszewo. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z Usługodawcą. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

7. PRZEPISY KOŃCOWE
7.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.01.2018 r.
7.2. Regulamin jest dostępny dla Klientów pod adresem internetowym zazarcie.pl/regulamin
7.3. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu pod adresem zazarcie.pl/regulamin
7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Z poważaniem
Zażarcie Catering Dietetyczny